• 9 وه‌ڵام
 • 1,774 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-07-31 01:16:49 نووسه‌ر هونه‌ر
 • 31 وه‌ڵام
 • 5,757 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-05-21 15:12:43 نووسه‌ر ستايش
 • 0 وه‌ڵام
 • 692 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2010-06-14 16:58:12 نووسه‌ر کۆڤان

4 Amir Murad New Clip Hast

نووسه‌ر frgbenk

 • 0 وه‌ڵام
 • 106 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-11-09 07:44:35 نووسه‌ر frgbenk
 • 6 وه‌ڵام
 • 2,456 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-11-02 04:22:51 نووسه‌ر nadan

6 گۆرانی

نووسه‌ر ئڤان گوڵ

 • 3 وه‌ڵام
 • 301 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-09-26 04:02:01 نووسه‌ر frgbenk

7 بژار دیلان (نەرمیکە)

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 2 وه‌ڵام
 • 224 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-09-12 16:02:12 نووسه‌ر sara 24

8 Darya & Jegr Aziz - Gule Bax

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 1 وه‌ڵام
 • 175 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-09-10 05:16:59 نووسه‌ر frgbenk
 • 1 وه‌ڵام
 • 117 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-09-10 05:15:26 نووسه‌ر frgbenk
 • 10 وه‌ڵام
 • 1,722 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-30 08:45:56 نووسه‌ر ريناس

11 austin mahones newest single (what about love)

نووسه‌ر SoZ GaLaXY

 • 0 وه‌ڵام
 • 240 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-07-04 21:28:58 نووسه‌ر SoZ GaLaXY

12 Bilind Ibrahim - Peshimanim

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 1 وه‌ڵام
 • 906 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-06-16 00:50:56 نووسه‌ر ته نيا
 • 3 وه‌ڵام
 • 2,709 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-04-02 13:31:28 نووسه‌ر sara 24

14 gorami bahari

نووسه‌ر shoray8

 • 0 وه‌ڵام
 • 1,203 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2013-03-04 16:38:50 نووسه‌ر shoray8

15 Bejdar - Namey Resh

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 0 وه‌ڵام
 • 358 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-26 17:48:44 نووسه‌ر ahmed_dlzar

16 Dashni Morad - Shawan

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 0 وه‌ڵام
 • 305 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-26 17:47:48 نووسه‌ر ahmed_dlzar

17 Umed Balaban - Shay Cwanan

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 0 وه‌ڵام
 • 480 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-26 17:44:28 نووسه‌ر ahmed_dlzar

18 Girupi Kichani Raniya - 4 Gull

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 0 وه‌ڵام
 • 390 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-26 17:41:26 نووسه‌ر ahmed_dlzar

19 Blend Abdulla - Chend Seyre Ishiq

نووسه‌ر ahmed_dlzar

 • 0 وه‌ڵام
 • 260 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-26 17:39:28 نووسه‌ر ahmed_dlzar

20 وه لام بده ره وه

نووسه‌ر anna tuimaliki

 • 10 وه‌ڵام
 • 2,025 ژ.بینین
 • په‌یامی پێشوو 2012-08-21 17:21:36 نووسه‌ر mykgkeek