1

بابه‌ت: وته ى ناوداران

حةسانةوةى باش ، لة خؤراكى باش باشتره
"فيكتؤر بؤشه"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

2_عاقل ئةوةى كة دةيزانيت نايليت ، بةلام ئةوةى كة دةيليت دةيزانيت
"ئةرستؤ"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

3_دةتوانى تاوانةكانى سةردةمى لاوى لة روخسارى بيريدا ببينى
"ئةفريقى"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

4_هةولبدةن لة يةك كاتدا تةنها بير له يةك شت بكةنةوة
"باكرن"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

5_ترئ لة دارى باش و كج لة دايكى باش هةلبزيرة
"سينى"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

6_ خةندة دوزمن دةكاتة دؤست
"جؤرج نيكؤلا "
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

7_ناخؤشترين رؤز ئةو رؤزةية كة خةندةى تيدانية
" عربى"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

8_خةندةكان كؤرت ترين مةوداى نيوان دوو كةسة
"فيكتؤر هؤكؤ "
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

9_هةميشة هةناسةى قوول هةلكيشة
"ئانتؤنى رابينز "
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

10_كةمتر سةردانى هاوريكانت بكة تا هاورييةتى نيوانتان بة هيز تربيت
"حديث الشريف "
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

11_هةزار دؤست ، قةت كارى دوزمنيك ئةنجام نادةن
"بوزر جمهر "
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

12_لة هيدى رؤيشتن مةترسة لة وةستان بترسة
" سينى "
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

13_يةكةمجار تاريخى ولاتةكةى خؤت بزانة ، دواتر تاريخى ئةوانى ديكة بخوينةرةوة
"فرانتس فانؤن"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

14_بؤ ئةوةى گةورة بيت سةرةتا بجوكبة
"ئةفلاتؤن"
~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~

15_ئةگةر واز لة گرفتةكان بهينيت قةت ريگةجارةيان بؤ نادؤزيتةوه
"شكسبير

که‌مردم له‌سه‌ر کێلی قه‌برم بنووسن ((( وه‌فا )))
چونکه‌ هاورێیه‌تی كه‌س ناده‌م به‌ که‌یف و سه‌فا


دووری هه‌ندێک که‌س شـــــــــــــــــادی ئه‌نوێنێ
به‌ڵام دووری هاورێی وه‌فادار دڵ ئه‌سوتێنێ

بڵاوکردنەوە

2

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

ده‌ست  خۆش  ئه‌زیزم 
ووته‌کان  زۆر  جوان و  به‌سودن 
سه‌رفرازبیت

هه‌موو کات بێده‌نگ جوانی مرۆڤ نییه‌ ،له‌ ناو هه‌موو بێده‌نگیه‌کاندا بێده‌نگی
نه‌زانی ، ژیری ، شه‌رم ،ڕق ، گێژی.....هتد جوانترینیان بێده‌نگی ژیرییه‌ .

کۆڤان's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە

3

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

دةستى توش خوش بيت بةقوربان سةركةوتووبيت

که‌مردم له‌سه‌ر کێلی قه‌برم بنووسن ((( وه‌فا )))
چونکه‌ هاورێیه‌تی كه‌س ناده‌م به‌ که‌یف و سه‌فا


دووری هه‌ندێک که‌س شـــــــــــــــــادی ئه‌نوێنێ
به‌ڵام دووری هاورێی وه‌فادار دڵ ئه‌سوتێنێ

بڵاوکردنەوە

4

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

ده ست خۆش ئه زیزم
ووته کان زۆر جوانن
به هیوای کاری جوناتر
هه رسه رکه وتووبیت

http://webchinupload.com/files/50723.gif


( ژین له‌لای دڵسۆز هه‌ر تێ كۆشــانه‌ ...... هه‌وڵه‌ بۆ خاكی ئه‌م كوردســتانه‌ )
« كامه‌ران موكری »

تــافــان's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە

5

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

ده ست خۆ ش گیان
ووته کان زۆر  جوا نن
هه ر شاد بیت

بڵاوکردنەوە

6

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

دةستى ئيوةش خوش بيت بةريزان سةكةوتووبن

که‌مردم له‌سه‌ر کێلی قه‌برم بنووسن ((( وه‌فا )))
چونکه‌ هاورێیه‌تی كه‌س ناده‌م به‌ که‌یف و سه‌فا


دووری هه‌ندێک که‌س شـــــــــــــــــادی ئه‌نوێنێ
به‌ڵام دووری هاورێی وه‌فادار دڵ ئه‌سوتێنێ

بڵاوکردنەوە

7

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

ده‌ست  خۆش به‌ڕێزم  .....  سه‌رکه‌وتوبیت

له‌ دوریتا هه‌موو ساتێ خه‌م به‌رۆکی خه‌نده‌م ئه‌گرێ
مـۆمـی ته‌مـه‌ن توایـه‌وه‌ بـه‌ره‌و مـه‌رگ یه‌خه‌م ئه‌گـرێ

بڵاوکردنەوە

8

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

دةستى توش خوش كيانةكةم سةركةوتووبيت

که‌مردم له‌سه‌ر کێلی قه‌برم بنووسن ((( وه‌فا )))
چونکه‌ هاورێیه‌تی كه‌س ناده‌م به‌ که‌یف و سه‌فا


دووری هه‌ندێک که‌س شـــــــــــــــــادی ئه‌نوێنێ
به‌ڵام دووری هاورێی وه‌فادار دڵ ئه‌سوتێنێ

بڵاوکردنەوە

9

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

دةستت خؤش بى كول من
بؤ ئةو بةندة جوانانة
هيوام سةركةوتنتة

بڵاوکردنەوە

10

وه‌ڵام: وته ى ناوداران

ده‌سته‌کانت خۆش  ئه‌زیزم

که‌مردم له‌سه‌ر کێلی قه‌برم بنووسن ((( وه‌فا )))
چونکه‌ هاورێیه‌تی كه‌س ناده‌م به‌ که‌یف و سه‌فا


دووری هه‌ندێک که‌س شـــــــــــــــــادی ئه‌نوێنێ
به‌ڵام دووری هاورێی وه‌فادار دڵ ئه‌سوتێنێ

بڵاوکردنەوە