1

بابه‌ت: ووتةى بةنرخ نووسين و داناني / شةهاب كوردى

ـــ من هةموو كات لة كةلَ هيوادام بةلاَم هيوا هةموو كات لة كةلَ مندا نية .
ـــ تاكة حاكميك كةوا تاوانبارو بيَ تاوان وةك يةك سزا ئةدات مردنة .
ـــ مرؤف يان بةختيارة يان خةمبارة لةوة زياتر نية .
ـــ بارة كليلي كردنةوةى دةركاى زؤربةى ئامانجةكانة .
ـــ برسيتي ئةو دةركايةية كة ئةكريتةوة لة رِووى هةموو خرابةيةكدا .
ـــ جةوسانةوةو ستةم دةروازةى بةربابووني هةموو شؤرِشيكة .
ـــ زانست تاكة وةسيلةيةكة دوور يا نزيك هةموو خةياليك دةكاتة واقيع .
ـــ هةر شؤرِشيك هةذارةكان نةبن بة بيشةنك تيايا سةركةوتني مةحالة .
ـــ خوا ديارى زؤرى بيَ بةخشيوين بةلاَم لة بيريدا نرخةكةى ئةزانين .
ـــ جؤن شير بيَ هةوين نامةيةت شؤرِشيش بيَ هةذار بيك نايةت  .
ـــ سةرمايةدارو ميشوولة دؤستي يةكن جونكة هةردووكيان خويني هةزار ئةمزن .

بڵاوکردنەوە

2

وه‌ڵام: ووتةى بةنرخ نووسين و داناني / شةهاب كوردى

ده‌سته‌کانت خۆش بێت کاک شه‌هاب گیان
ووته‌کان زۆر جوانن به‌هیوای به‌رده‌وامیت
هه‌رسه‌رکه‌وتووبیت هه‌میشه‌

http://webchinupload.com/files/50723.gif


( ژین له‌لای دڵسۆز هه‌ر تێ كۆشــانه‌ ...... هه‌وڵه‌ بۆ خاكی ئه‌م كوردســتانه‌ )
« كامه‌ران موكری »

تــافــان's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە

3

وه‌ڵام: ووتةى بةنرخ نووسين و داناني / شةهاب كوردى

ده‌سته‌کانت خۆش بێت کاکه‌ شه‌هاب گیان
ووته‌کان زۆر جوانن به‌هیوای کاری جوانتر
هه‌میشه‌ سه‌رکه‌وتووبیت

تۆ ڪہ نازانی مۆسیقا بژه‌نی
بۆچی یاری به‌ ڪه‌مانی دڵم ئه‌ڪه‌ی
شانۆی هه‌ستم مه‌شێوێنہ
گه‌ر نازانی سه‌ما بڪه‌ی

بڵاوکردنەوە

4

وه‌ڵام: ووتةى بةنرخ نووسين و داناني / شةهاب كوردى

دةست خوش  بةراستي وتةكانت زور جوانن

ئةوكاتة كةورةييو بيروزي عةشقم بودةركةوت كاتيك سةيري دةفتةر وينةي مناليكم كرد وينةي خوري بةرةنكي رةش ئةكيشا تاباوكة كريكارةكةي لةبةردةميا نةسوتيت  !!!!

بڵاوکردنەوە

5

وه‌ڵام: ووتةى بةنرخ نووسين و داناني / شةهاب كوردى

په‌نده‌کان  زۆر  جوان و ڕازاوه‌ن
ده‌سته‌کانت  خۆش  گیانه‌که‌م
به‌خته‌وه‌ربیت

هه‌موو کات بێده‌نگ جوانی مرۆڤ نییه‌ ،له‌ ناو هه‌موو بێده‌نگیه‌کاندا بێده‌نگی
نه‌زانی ، ژیری ، شه‌رم ،ڕق ، گێژی.....هتد جوانترینیان بێده‌نگی ژیرییه‌ .

کۆڤان's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە

6

وه‌ڵام: ووتةى بةنرخ نووسين و داناني / شةهاب كوردى

frgbenk نووسی:

ده‌سته‌کانت خۆش بێت کاکه‌ شه‌هاب گیان
ووته‌کان زۆر جوانن به‌هیوای کاری جوانتر
هه‌میشه‌ سه‌رکه‌وتووبیت

حه‌زئه‌که‌م له‌ کاتی بارانا پیاسه‌بکه‌م، چونکه‌ ئه‌و کاتانه‌ هیچ که‌سێک ناتوانێت فرمێسکه‌کانم ببینێ
شارلى شابل

بڵاوکردنەوە

7

وه‌ڵام: ووتةى بةنرخ نووسين و داناني / شةهاب كوردى

ده‌سته‌کانت خۆش بێت کاکه‌ شه‌هاب
وته‌ی زۆۆۆۆر جوان بوون ، به‌ هیوای
به‌رده‌وامی هه‌میشه‌ سه‌رکه‌وتووبیت

http://webchinupload.com/files/3947_1.gif

ShaQlawA90's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە