1

بابه‌ت: زانستى جوكرافيا

Geographyزانستى جوكرافيا,زانستيكه له ديارده سروشتى ومرؤييه كانى سه رروى زه وى ده كؤليته وه,هه روه هاشيكردنه وه ورافه كردنى به يوه ندى نيوانيان,ئه م زانسته وه ك هه موزانسته كانى تربه بيى قؤناغه كانى ميزوى زيانى مرؤف كؤرانى به سه رداهاتووه وبيشكه وتووه,ئه م زانسته له ولاته بيشكه وتوه كان كرنكى وتايبه تمه ندى خؤى هه يه,له زؤر لايه نه وه,له وانه كؤرانى كه شوهه وا,به رزبوونه وه ى بله ى كه رمى,هه روه هاديارده يه كى ترى به رجاووهه ست بيكراو كه ئه ويش زؤربوونى زماره ى دانيشتوانى  جيهانه,هه روه ها ليكؤلينه وه له هؤكارى زؤربوون و رودانى كاره ساته سروشتيه كان ... من (shamam) هاوريى تازه,هيوادارم به دلى ئيوه ى ئازيزبيت .
سه رجاوه:
1_ئينسايكلؤبيدياى جوكرافيا.
2_جوكرافياى ئاووهه وا.
3_فه ره نكى كاره ساته سروشتيه كان .

دواترین ده‌ستكاریی shamam (2011-10-06 23:28:03)

بڵاوکردنەوە