1

بابه‌ت: جيرؤك خؤشه ويستى

چیروک:

که س به وه ی نالا ئازایی


وه هام بیستوه سه ر ده می پیشوو***له گه وره شاریک نازداریک هه بووکچیکی قیت  و قوز و که له گه ت***شاکاری ده ست و نه خشی ته بیعه تشو خ و له بارو جوان و ره زا سووک***له راست رووی ده چوو ئابروی گولووکدلته ر مه شره ف خوش زار به پیکه نین***شل و مل ئه سمه ر ، ئاسک ،نازه نیندیده کال،لیو ئال، بسک سی به نگی***خالی سه ر کولمه ی ره شتر له زه نگیمه مک خرو توند،سینه نه رم و پان***گه ردن دریژ و چه ند کورت و جوانکه ی گه زو شیرن وه کی ده می بوو***که نگی به ره زا وه ک  په رچه می بوومانگ له ئاست هه نیه ی شه ر مهزار بووه***بروی دی هیلال خوی له بیر چووهخه لفی شوره بی و مه ندوک و بیزا***له به ر ئه و بالا به رزه ده فیزانازو کریشمه و له نجه و لاره که ی***پری کردبو هه موو شاره که یجوانی وا که م بوو له سه ر زه مینی***که م دایک کیژی وا جوان ده بینیله شارا هه چی هه بو کور و کال***له دووی ئه و شوخه ببونه عه ودالوه ک مانگی جیژن لییان ده روانی***پییان هه لده گوت به سته و گورانیبه لام له هه موان داوخوازتر لاویک***بوو،که نه ده ژیا به بی  ئه و  تاویکگیرودی کردبوو به بسکی خاوی***دیوانه ی کردبوو به سیله ی چاویئاوری ئاری له دل به ردابوو***نازی وه رهه می پی هه لینابوووه ختابوو بمری بو ماچی لیوی***یا وه کو شیتان  روو بکاته کیوینه یمابو هوشو هه دادان و خه و****توقره ی برابوو به روژوو به شه وقسه ی دلسوز و دوستی نه ده بیست***له دونیای رووناک  هه ر ئه وی ده ویستله دلی به رببو ئاگری بی ئامان***ده ستی به ردابوو له مال و سامانشیت و شیدا بوو،هوشی نه مابوو***شین و گریان و رورو بوو پیشه یهه ر بیری ئه وبوو یادی هه میشه ی***ناهومید نه بوو ده ستی به ر نه دا


نخ داخل شمع پرسيد :چرا وقتي من ميسوزم تو اب ميشي؟؟؟
شمع جواب داد مگه‌ ميشه‌ کسي که‌ تو قلبمه‌ بسوزه‌ و من اشک نريزم
.
http://webchinupload.com/files/images%20(3).jpg]

شادمير's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە

2

وه‌ڵام: جيرؤك خؤشه ويستى

Dast Xosh Barezm

http://www.linkpics.de/gallery/albums/userpics/herz-0074~0.gif

بڵاوکردنەوە

3

وه‌ڵام: جيرؤك خؤشه ويستى

dastt  xosh  bet

بڵاوکردنەوە

4

وه‌ڵام: جيرؤك خؤشه ويستى

زؤر سباسى به يا  مه كانتان ده كه م

نخ داخل شمع پرسيد :چرا وقتي من ميسوزم تو اب ميشي؟؟؟
شمع جواب داد مگه‌ ميشه‌ کسي که‌ تو قلبمه‌ بسوزه‌ و من اشک نريزم
.
http://webchinupload.com/files/images%20(3).jpg]

شادمير's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە