1

بابه‌ت: سةيرو سةمةرة

مـار لةوة طةورةتر و بةتواناترة كة تؤ بيري لص دةكةيتةوة!

وةكو دةزانين مار جؤري زؤر هةي، ضةند جؤرصكي ترسناكيش هةية لةو مارانة وةكو: سةكوري (Sucuri)، وة ثيسؤن (python)، وة ئةناكؤندا (anaconda) كة زؤر طةورةن و درصذي’يةكةي دةطاتة (33) ثص واتة 11 مةتر، خواردنيشيان بريتي’ية لة ماسي و بالَندةو وئاذةلَي تر و تةنانةت تيمساحيش و بطرة مرؤظيش...

برای به‌ رێزم کاکه‌ به‌ختیار گیان  تکایه‌ به‌ فۆنتێکی جوان بابه‌ت بنوسه‌
له‌م به‌سته‌ره‌ ئه‌توانی فۆنتی کوردی دابه‌زێنیت
http://www.gullchin.com/viewtopic.php?id=6

بڵاوکردنەوە

2

وه‌ڵام: سةيرو سةمةرة

dasta xosh kaka gean fontakat chak bka

شه‌قڵاوه‌ شارۆچکه‌ی جوان
رازاوی وه‌ک بۆنی گوڵان
هه‌ر له‌ یادمی تاکو به‌یان
له‌بیرت ناکه‌م تا ماوه‌ ژیان

MaZn's ماڵپه‌ڕ

بڵاوکردنەوە

3

وه‌ڵام: سةيرو سةمةرة

http://bangewaz.com/wene/sereurhener14.htm

بڵاوکردنەوە